KANTIERI

MË SHUMË

PROJEKTE

MË SHUMË

Punime ne Hidrocentralin e Ashtes

Rruga Isuf Sokoli, Shkoder

Rruga Lezhe-Shengjin

FOTO GJATË PUNËS

MË SHUMË

Ndërtojmë hapsira inspiruese!

KONTAKT