Shërbimet që ne ofrojmë janë:

Ndërtim rrugësh, ujësjellës, kanalizime, punime elektrike në rrugë, prodhim asfalti, betoni,
dhe materiale të tjera ndërtimi të çertifikuara sipas Standarteve ISO 9001:2008..

Ndertim Rrugësh

Ujësjellës

Kanalizime

Punime Elektrike në Rrugë

Prodhim Asfalti

Betonim

Ndertim Urash

Ndërtime Civile

Hidrocentrale