Shërbimet që ne ofrojmë janë:

Ndërtim rrugësh, ujësjellës, kanalizime, punime elektrike në rrugë, prodhim asfalti, betoni,
dhe materiale të tjera ndërtimi të çertifikuara sipas Standarteve ISO: ISO 9001: 2008 , ISO 14001: 2004 , OHSAS 18001: 2007 , PASS 99: 2012 , ISO / IEC 27001: 2013 , ISO 39001: 2012 , ISO 50001: 2011 , ISO 3834-2: 2015

Ndertim Rrugësh

Ujësjellës

Kanalizime

Punime Elektrike në Rrugë

Prodhim Asfalti

Betonim

Ndertim Urash

Ndërtime Civile

Hidrocentrale