EKSPERIENCA JONË

Shoqëria Alb Tiefbau shpk u krijua në Qershor të vitit 1994 në Shkodër ku vazhdon të ushtrojë aktivitetet e saj kryesore. Alb Tiefbau shpk është një kompani ndërtimi e specializuar në punime gërmimi, ndërtime civile dhe industriale, ndërtim dhe rikonstruksion rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, punime nëntokësore, ura e vepra arti, punime në diga, hidrocentrale, punime topogjeodezike, prodhim asfalti, betoni dhe materiale inerte. Ka ndërtuar dhe vazhdon të ndërtojë punime civile me cilësinë e standardeve europiane, konform të gjitha rregullave dhe ligjeve teknike dhe urbanistike.

0
Metër katror sipërfaqe e kantierit të ndërtimit në Stajka
0+
Profesionistë të trajnuar.
0 t/h
Kapaciteti i fabrikës së asfaltit
0t/h
Kapaciteti i fabrikës së betonit
0t/h
Kapaciteti i fabrikës së inerteve

SHËRBIMET

Ndërtim rrugësh, ujësjellës, kanalizime, punime elektrike në rrugë, prodhim asfalti, betoni, dhe materiale të tjera ndërtimi të çertifikuara sipas Standarteve ISO

PROJEKTE

Shoqeria Alb Tiefbau ka mbi 25 vjet që operon në tregun e ndertimeve civile dhe që ateherë ka ndërmarrë projekte të rëndesishme dhe strategjike. Më poshtë po ju paraqesim disa nga projektet më të rëndesishme gjatë viteve të fundit.

MË SHUMË PROJEKTE

Ne besojmë, ne shpresojmë, ne punojmë, ne delegojmë, ne menaxhojmë, ne jemi inovativë, pra ne investojmë, prandaj kemi sukses.

Flamur Hoxha, Administrator

NA KONTAKTONI