Project Description

Përshkrim:

Shtrim, Asfaltim dhe ndërtim Urash në rrugën e Velipojës

Detaje

DATA

01.09.2020

KLIENTI

NA

KONTRAKTORI

NA

Galeri