Project Description

Përshkrim:

Shtrim dhe asfaltim i rrugës Lezhë – Shëngjin

Detaje

DATA

01.09.2020

KLIENTI

NA

KONTRAKTORI

NA

Galeri