Project Description

Përshkrim:

Shtrim dhe Asfaltim i Lotit 2 të rrugës Milot – Fushë Krujë. Ndërtimi i tre urave, dy mbikalimeve dhe një nënkalim.

Detaje

DATA

01.09.2020

KLIENTI

NA

KONTRAKTORI

NA

Galeri