Disa nga projektet kryesore të realizuara në vite.

Nr. Pershkrimi i projektit Investitori Periudha
1 Ndertim Rr. Lezhe – Balldre Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2002
2 Ndertim Rr. Balldre – Piraj Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2002
3 Ndertim Rr. Kryqezimi Vaudejes – Shkoder Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2002
4 Ndertim Rr. Rrogozhine Lushnje LOT 1 Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2004-2005
5 Sistemim Asfaltim Rr.Shiroke Zogaj Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2005
6 Ndertim Rr. Velipoje Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2005-2006
7 Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Rr.Bushat Vau Dejes Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2006
8 Ndertim Ura Gomsiqe Geci shpk 2006-2007
9 Rikonsruksion Rr.Dytesore Esat Gramshi Bashkia Shkoder 2007
10 Rikonsruksion Ujes.Kanalizime Rr.Skenderbeg Bashkia Shkoder 2007
11 Rruga Konej Komuna Bushat 2007
12 Rruga Shkjeze Komuna Bushat 2007
13 Rikonsruksion Rr.Skenderbeg Bashkia Shkoder 2007-2008
14 Masa Inxhinierike Qerret Puke Hadroj Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2007-2008
15 Rikonstruksion I Urave ne Rr. Velipoje Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2007-2008
16 Rikonsruksion Rr.Isuf Sokoli LOT.1 Bashkia Shkoder 2007-2009
17 Rikonsruksion Rr.Isuf Sokoli LOT.2 Bashkia Shkoder 2007-2009
18 Rikonstruksion Rr. Rranxa Konej Trush Komuna Bushat 2008-2009
19 Rikonsruksion Rr.Superstrade Ashte Komuna Bushat 2008-2009
20 Rikonstruksion Rr. Melgushe Rranxa Komuna Bushat 2008-2009
21 Sistemim Asfaltim Rr.Dardhe Ura Drinit (Fierze) Lot.1 Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2008-2009
22 Rikonsruksion Rr.Isuf Sokoli (vazhdimi) Bashkia Shkoder 2008-2009
23 Sistemim Asfaltim Rr.Perroi Tamzes-Diga H/C Bashkia Vau Dejes 2009
24 Sistemim Asfaltim Rr.Tale Lezhe Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2009-2010
25 Rr. Plezhe-Stajke Komuna Bushat-PORR Komuna Bushat 2010
26 Rikonsruksion Rr.Barbullush-Qender Dedej Komuna Bushat 2010
27 Ndertim Rr. Lezhe Shengjin Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2007-2010
28 Ndertim Rr. K/Nacionale Lac Patok (vazhdimi) Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2009-2010
29 Rikonstruksin Rr. Superstrade Qender Kosmac Energji Ashta shpk 2010
30 Ringritja e Argjinatures se Casit Velipoje Bordi Kullimit 2010
31 Riveshje Ura e Kirit Drejtoria Rajonale Shkoder 2011
32 Argjinatura e Dajcit Bordi Kullimit 2011
33 Ndertim Rr.Milot-Fushe Kruje,dublimi I superstrades Lot 2 Drejtoria Pergjithshme Rrugeve 2008-2011
34 Rikonstruksion Rr.Nacionale Vukatane Fondi Shqiptar Zhvillimit 2011-2012
35 Permiresimi I Argjiantures Vau Dejes Energji Ashta shpk 2012
36 Sistemim Asfaltim Rr. Rranza Mundija Mali jushit Komuna Bushat 2012
37 Punime per Hidrocentralin e Ashtes Austromobil Albania ltd 2010-2012
38 Sistemim Asfaltim Rr.Rurale Plezhe Stajke MADA 2011-2012
39 Asfaltim rruga Shkoder-Hani I Hotit ARSH 2011-2013
40 KUB Dalje ne lumin Kir Bashkia Shkoder 2013
41 Riveshje segmenti rrugor 2 km Koplik M.Madhe Drejtoria Rajonale Shkoder 2013
42 Rruge Lidhese Ashta I – Ashta II Energji Ashta shpk 2013
43 Rehabilitimi I kanalit Ashta 1 Energji Ashta shpk 2013
44 Rruga Arra e Madhe ” Alb -Star ” shpk 2013
45 Rikonstruksion Rruga Shengjin – Kune Alb Shpresa 2013
46 Punime Ashta I + II Porr Bau GmbH 2010-2013
47 Ndertim shtepi banimi Marina Rraboshta 2013-2014
48 Sistemim Asfaltim Rr. Milot Lezhe ARSH 2013-2014
49 Rikonstruksion I rruges Torovice Eral Construction Company shpk 2014
50 Riveshje Rruga  e Velipojes Besa 3-2006  shpk 2014
51 Ndertim objekti industrial ” MADISH “,Shkoder MADISH  shpk 2014
52 Ndertim Bypass Lindor, Shkoder ARSH 2011-2014
53 Rehabilitimi segmentit Rreth-rrotullimi I Doganes – Kashar Geci & Curri 2015
54 Ujesjellesi Melgushe Komuna Bushat 2015
55 Sistemim, asfaltim i rruges Stacioni I trenit-Qender-Poshtate, Shelqet Bashkia Vau Dejes 2016
56 Kanali HPP Ashte+Punime rruge Ashta Energji Ashta shpk 2016
57 Rikonstruksion Stadiumi Loro Borici Trema Engineering 2 2016
58 Ndertim shtepi banimi, 3 kate + bodrum Mark Beka 2016
59 Punime Hec Koman PORR BAU Gmbh 2016
60 Ndertim Linja e Tensionit te larte OST 2015-2016
61 Rikonstruksion I Rr. Shkoder (mbikalimi trenit) – Mes ARSH 2015-2016
62 Ndertim Ujesjellesi fshati Troshan Komuna Blinisht Lezhe 2015-2016
63 Sistemim asfaltim I rruges varrezave Rranza dhe Melgushe Bashkia Vau Dejes 2016
64 Sistemim asfaltim rruga Qender-Hajmel-Narac Bashkia Vau Dejes 2017
65 Sistemim Asfaltim Rruga Llazan Autostrade Bashkia M.Madhe 2017
66 Rruga Gjorm Bashkia M.Madhe 2017
67 Punime Asfaltike Porto Romano Durres Gega OIL 2017
68 Ndertim Lugomare Vlore Fondi Shqiptar Zhvillimit 2017
69 Rikonstruksion Rr. Ashte Kosmac Bashkia Vau Dejes 2017
70 Ndertim Trotuari fshati Bushat, faza trete Bashkia Vau Dejes 2017
71 Sistemim Asfaltimi Rr. Palvar Pigza Bashkia M.Madhe 2017
72 Sistemim Asfaltimi Rr. Sigurimeve Bashkia M.Madhe 2018
73 Sistemim Asfaltimi Rr. Varrezave Bushat Bashkia Vau Dejes 2018
74 Sistemim Asfaltimi Rr. Xhamise Bushat Bashkia Vau Dejes 2018
75 Sistemim asfaltim Rr. Lagje Dedaj dhe Karrametaj Barbullush Bashkia Vau Dejes 2018
76 Rikonstruksion Rr. Velipoje segmenti Harku Berdice, LOT  3 Fondi Shqiptar Zhvillimit 2017-2019
77 Rikonstruksion Shkolla Nikolla Zagoriani Bashkia Shkoder-Investitor Privat 2018
78 Sistemim Asfaltimi Rr.Dod Carri Shtoj Bashkia Shkoder 2018
79 Sistemim Asfaltim Rr. Mushanit Bashkia Shkoder 2018
80 Sistemim Asfaltim Rr. Kryqezimi I Shkolles 9-vjecare Bardhaj-Qafe Rrenc, Faza pare Keshilli Qarkut Shkoder 2018
81 Rikonstruksion Rr.Lugocesme Bashkia Shkoder 2019
82 Sistemin Asfaltim Rr. Qender Hajmel Narac Bashkia Vau Dejes 2019
83 Sistemim Asfaltim rr.Kryqezimi I Shkolles 9-vjecare Bardhaj Qafe Rrenc, Faza dyte Keshilli Qarkut Shkoder 2019
84 Rikonstruksion rr. Brioti Bashkia Shkoder 2019
85 Rikonstruksion rr. Shasi Bashkia Shkoder 2019
86 Rikonstruksion Rr. Balldre Bend Fondi Shqiptar Zhvillimit 2019-2020
87 Rikonstruksion Sheshi Shiroke Fondi Shqiptar Zhvillimit 2019-2020
88 Ndertim Ujejsellles Vaudejes Bashkia Vau Dejes 2019-2020 ne vazhdim