• Brown Dining Room

  Kantieri i Prodhimit

 • White Living Room

  Germime

 • Villa

  Punime në argjinature

 • Brown Living Room

  Punime urash

 • Brown Living Room

  Punime në hidrocentrale

 • Building

  Punime në rugë

Shiko Broshuren

Shoqëria Alb Tiefbau sh.p.k.

është krijuar me dt. 24.06.1994  ...

Shërbimet tonaShiko të gjitha shërbimet tona»

Disa nga projektet Shiko të gjithë projetet tona»

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»

Vlen të theksohet se produktet e prodhuara nga shoqëria Alb Tiefbau sh.p.k. janë sipas Standarteve Evropiane. Për këtë shfrytëzohen lëndë të para të një cilësie shumë të lartë duke respektuar koefiçentat e përzierjeve të secilit material mbi bazën e analizave të laboratorëve modernë që disponon shoqëria. Cilësia e lartë e produkteve dhe punimeve janë tregues që e bëjnë shoqërinë tonë të suksesshme në industrinë e ndërtimit. Shoqëria ka ndërtuar dhe vazhdon të ndërtoje punime civile me cilësinë e standardeve evropiane, konform të gjitha rregullave dhe ligjeve teknike dhe urbanistike.

"Plani më i mirë i biznesit është cilësia."

~John Lasseter