Ndërtim rrugësh, ujësjellës, kanalizime, punime elektrike në rrugë, prodhim asfalti, betoni, dhe materiale të tjera ndërtimi të çertifikuara sipas Standarteve ISO 9001:2008..

Betonim