• Fabrikë asfalti "Teltomat" me kapacitet 160 ton/orë
 • Fabrikë betoni "Robert Aebi" me kapacitet 80 m3/ orë
 • Asfaltoshtruese Titan, Klaus-Gerd Hoes, Vogele Super 2100
 • Paisje per larjen e inerteve Finlay393B
 • Gurethyese Amann Nordberg
 • Gurethyese 500 CR Loro&Parisini+Mulli Cave servise
 • Makineri per frezim asfalti tip Wirtgen W1000
 • Buldozerë tipi Hanomag, CAT etj
 • Fadroma tipi Hanomag, CAT etj
 • Eskavatorë Komatsu PC 300, PC 320, PC 420 etj
 • Grejder tipi Caterpillar, O&K F106A, etj
 • Autovinç tipi Mercedes Benz
 • Kamiona 18-30 m3, tipi DAF, Volvo, Mercedes Benz etj
 • Autobetoniere Astra
 • Autobetoniere Fiat Iveco
 • Pompë betoni 35 m tipi Fiat Iveco
 • Vibratorë siperfaqe e thellësie
 • Rrula të ndryshëm për tokë e asfalt
 • Sharra elektrike te ndryshem
 • Gjeneratorë të ndryshëm me kapacitet nga 16 KW-680KW
 • Tokmakë ngjeshes
 • çekiçë pneumatike
 • Aparate saldimi plazëm
 • Aparat laser te ndryshme Total Station
 • Pompa uji të ndryshme
 • Pompa bitumi
 • Laborator toke, betoni, asfalti
 • Kontenierë të ndryshem
 • Kompresorë të ndryshem
 • Makineri per kthim dhe prerje hekuri
 • Panele te ndyshëm elektrik
 • Fshese rrugësh
 • Kallepë metalike te ndryshëm