Pershkrim

Zgjerimi i permiresimit te elementeve gjeometrik e altimetrik, ndertimit te struktures se re per shtresat rrugore nepermjet sistemim asfaltimit ; Prishje struktura ekzistuese betoni, skarifikime asfalti. Germim toke, shtrese cakulli, stabilizant, binder 6 cm, asfaltobeton 4 cm, sinjalistike rrugore, spostim linjash elektrike.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»