Pershkrim

Punime ne rruge (germime, shtrese zhavori, stabilizant 15 cm, konglomerat 4 cm, binder 6 cm, asfaltobeton 4 cm, FV bordura, FV tuba PVC Ø 100); Punime per kanalizime (FV tuba betoni,ndertim pusete); Ndertim trotuari, FV peme dekorative, punime ndriçimi, sinjalistike rrugore, kolektori i ujerave te bardha.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»