Pershkrim

Punime germimi, punime shtresash rrugore, punime kanalizimi KUB dhe KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime hidraulike, ndriçim rrugor, sinjaltistike rrugore.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»