Pershkrim

Perforcimi i ures ekzistuese mbi kanalin e Montenzes si dhe uren betonarme te ndertuar ne vitin 1967; Germime, shtrese cakell, stabilizant, binder, asfaltobeton, FV tuba betoni D=300 ml, D=400 ml, beton M-100, M-200, M-250, FV tuba PVC, punime ndricimi, sinjalistike, nenstruktura, mbistruktura.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»