Pershkrim

Zgjerimi I rruges ekzistuese ne nje platforme rrugore prej 5.5 m perfshire 3.5 m rruge karregjate, 2x0.5 m bordure trotuari, vendosje e shtresave rrugore, zhavor 15 cm, stabilizant 20 cm, konglomerat 15 cm, binder 5 cm dhe asfaltobeton 3 cm.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»