Pershkrim

Ndertimi I sheshit per HPP Ashta, germime te llojeve te ndryshme, germime nen uje, punime prishje, Rip Rap, punime betoni , furnizim dhe vendosje asfalti.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»