Pershkrim

Punime per nenkalim: Germim toke, mbushje me zhavor, shtrese stabilizanti, pllaka dhe bordura betoni, beton M-200, M-300, M-400, M-450, punime per tombino, FV tuba betoni Ø 600 mm, tuba PVC Ø 400 mm, FV hekur betoni ; Punime per mbikalim: FV trare betonarme, FV hekur, kavo, guajnat metalike, koka ankorimi, beton M-250, M-400, fuga, tuba PVC Ø 120, betonarme M-400; M-450, M-500, tuba betoni Ø 600 mm, mbushje me dhe, FV gjeotekstil, shtresa asfaltike, baze, binder, tapet.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»