Pershkrim

Punime per rikonstruksion te unazes lindore te qytetit te Shkoders, me nje gjatesi prej 5540 m, Punime Germime, Ngjeshje, inerte, beton , konglomerat , binder, tapet, tuba betoni Ø 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, puseta dhe giza betoni, tuba PVC Ø 250, 315, sinjalistike, gjelberim, vijezime rrugore.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»