Pershkrim

Perforcim i ures Kukaj dhe masa ne rreshqitjen Rrapaj-Hadroj, Germim shkembi, mbushje dhe ngjeshje skarpate, beton M-200, M-250, FV tuba PVC, FV hekur betoni, stabilizant, konglomerat 4 cm, binder 6 cm, asfaltobeton 4 cm.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»