Pershkrim

Ndertimi I paneleve 14-22, prishje dhe rindertim I Argjinatures ekzistuese, germim dheu me eskavator, mbushje me gure, zhavor, beton 12/15, beton 16/20, FV zgare hekuri, ndertim fuga

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»